Certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van recyclage- en productiebedrijven

QA-CER recycled content wil het kwaliteitsysteem borgen met betrekking tot het recyclageproces en het gebruik van recyclaat, zowel op het vlak van het recyclaatgehalte als op het vlak van de kwaliteit van het eindproduct, om op die manier het duurzaamheidprincipe te ondersteunen.


Recycled content

plastic bottles"Recycled content" verwijst naar een product dat gerecycleerde materialen bevat. Recyclage is een essentieel onderdeel van de circulaire economie die geënt is op de overtuiging dat onze planeet slechts over een eindige hoveelheid grondstoffen beschikt.

Stijgende economische activiteiten en de groeiende vraag naar materialen maken het bekende lineaire economische model onhoudbaar. Daarom is het dringend nodig over te schakelen op een circulair economisch model dat gebaseerd is op het  voortdurend opnieuw inzetten van materialen en producten in de economie. Repair, reuse en recycling zijn essentiële elementen in dit economisch model en worden onderdeel van het zakenmodel van de bedrijven.

Vergis u niet! De ciruclaire economie betekent een belangrijke uitdaging voor bedrijven, maar biedt tevens grote mogelijkheden. Duizenden bedrijven zoeken naar pistes om duurzame producten te maken door het gebruik van gerecycleerde materialen. Deze bedrijven zoeken naar een manier om hun inspanningen naar buiten te brengen op een transparante wijze die vertrouwen inboezemt. Dit is nu net de doelstelling van ons initiatief QA-CER Recycled Content. 
 


Vetrouwen

QA-CER recycled content is bedoeld om vertrouwen te creëren wanneer polymeerverwerkende bedrijven communiceren over de hoeveelheid en soort gerecycleerde inhoud in hun producten.

QA-CER recycled content is een internationaal, onafhankelijk, derde partij certificatiesysteem gebaseerd op de principes van ISO 9001, met inbegrip van de bewakingsketen (chain of custody). Het gaat verder dan ISO 14021 in die zin dat het alle mogelijke afvastromen identificeert die gerecycleerd kunnen worden zodat het een allesomvattend systeem aanbiedt.

Consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in duurzame producten wat zich vertaalt in hun aankoopgedrag. Producenten moeten actief op deze vraag inspelen. Ook eindgebruikers zoals overheden willen door hun aankoopbeleid meewerken aan de transformatie van een lineaire naar een circulaire economie. 

Consumenten en grote aankopers zoals overheden zullen in QA-CER recycled content gecertificeerde bedrijven een betrouwbare partner vinden die dezelfde duurzame doelstellingen nastreeft.


Wat betekent QA-CER recycled content?

Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens QA-CER recycled content bewijst aan onafhankelijke en deskundige auditoren dat het een controlesysteem heeft ingevoerd voor hun productiesites waardoor ze de gerecycleerde inhoud van hun producten kunnen bepalen. Die bedrijven moeten dit voortduren kunnen bewijzen aan onafhankelijke auditoren.
Indien een onafhankelijke auditor grote gebreken vaststelt tijdens een audit en indien het bedrijf dit gebrek niet herstelt binnen een korte termijn, wordt het certificaat ingetrokken en kan het bedrijf niet langer verwijzen naar QA-CER recycled content.


Samengevat biedt QA-CER recycled content het volgende aan

  • de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen bedrijven en klanten betreffende de gerecycleerde inhoud
  • een instrument waarmee bedrijven hun inspanningen en ambities kunnen aantonen om toegevoegde waarde te creëren voor de circulaire economie door gebruik te maken van gerecycleerde inhoud in hun producten
  • een instrument waarmee consumenten overlegde aankoopbeslissingen kunnen nemen om op die manier bij te dragen aan een circulaire economie

bqa logoOver BQA

BQA is een ISO 17021 gecertificeerd bedrijf met zetel in Gent, België. Sinds 1993 biedt het certificatiediensten aan waaronder ISO 9001, ISO 14001 en verschillende andere systemen. BQA heeft een groot klantenbestand in verschillende sectoren zoals textiel en kunststofverwerkende bedrijven.


logo ellen MacArthurQA-CER recycled content verkozen tot Pilot Project Ellen MacArthur Foundation

De Ellen MacArthur Foundation werd in 2010 opgericht en heeft tot doel de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Deze stichting is uitgegroeid tot een wereldwijd erkend kenniscentrum voor dit thema. Daartoe werkt de organisatie samen met filantropische en kennispartners uit de privé en de publieke sector.

Elk jaar selecteert de organisatie waardevolle projecten waarvan ze denkt dat ze kunnen bijdragen tot de circulaire economie. De 6 criteria waaraan een dergelijk project moet voldoen zijn:

  • Passen in het circulaire karakter van de nieuwe economie
  • Bijdragen tot samenwerking en het betrekken van extra partijen in de circulaire economie
  • Nuttige informatie voortbrengen die tot verbeteringen kan leiden in verband met het gebruik van gerecylceerde materialen in producten
  • Voldoende matuur zijn
  • Voldoende focus hebben

BQA is verheugd dat de Ellen MacArthur Foundation deze waardevolle elementen in QA-CER recycled content heeft teruggevonden en verwacht dat deze selectie positief zal uitstralen op het schema zelf en op u die dit schema onderschrijft.