Wat

Flowchart recycled content

rc 2020

Het QA-CER recycled content certificatiesysteem in een handig visueel overzicht.

Het QA-CER certificatiesysteem is van toepassing op:
  • Sorteerders-recyclagebedrijven van post-industrieel afval en post-consumerafval van kunststoffen, textiel of composieten
  • Kunststof- en textielverwerkers en composietproducenten, die post-industrieel afval en post-consumerafval van kunststoffen inzetten
  • Assemblagebedrijven die samengestelde producten maken met het recyclaat van kunststofonderdelen of textiel

Een QA-CER certificaat wordt toegekend aan een bedrijf voor het geheel of voor een deel van zijn activiteiten.

QA-CER onderscheidt 3 certificatieniveaus:

Niveau 1

Certificatie van het beheersaspect van de recyclaatstromen en -toepassingen.

Niveau 2

Niveau 2 omvat alle vereisten van niveau 1 en is van toepassing op bedrijven die de technische specificaties van hun producten willen garanderen, zowel van het recyclaat als van het eindproduct.
Het bedrijf dient de producten die onder het certificaat vallen duidelijk te beschrijven.

bijkomende vereiste:
  • Productcontrole door een externe goedgekeurde organisatie

Niveau 3

Niveau 3 omvat alle vereisten van niveau 2 met bijkomende controle op systeemniveau van de ECO-parameters van het product of recyclaat.

bijkomende vereisten:
  • Het bedrijf dient aan te tonen dat het alle milieuwetgevingsparameters opvolgt, bv. dat het voldoende controlesystemen heeft ingebouwd om ervoor te zorgen dat er geen producten aanwezig zijn die op de REACH- of RoHS-lijst voorkomen.
  • Administratieve controle door BQA om vast te stellen of het gedocumenteerde proces en de laboratoriumtesten op ECO-parameters beheerst worden.